Az iskola 2020/2021-es tanévben járványügyi készenlét idején alkalmazandó INTÉZKEDÉSI TERVE


Tisztelt Szülők!

Kedves Gyerekek!

Nagy-nagy örömünkre kezdetét veszi a 2020-2021-es tanév hagyományos munkarendben, a tanulók iskolába járásával.


Bizonyára tájékozódtak róla, hogy az Emberi Erőforrások Minisztériuma a gyermekek biztonsága érdekében elkészítette a 2020/2021. tanévben a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendet, amelyet az alábbi linken olvashatnak:

https://www.oktatas.hu


Az eljárásrend meghatározta, hogy a protokoll bevezetéséről és alkalmazásáról az intézményvezető köteles gondoskodni.

Iskolánk ezért elkészítette az intézményre vonatkozó INTÉZKEDÉSI TERV-et, amelyet az alábbi linken olvashatnak:

http://moricz-nagyrabe.sulinet.hu/

Kérek minden intézményhasználót, hogy a legnagyobb odafigyelés mellett tartsa be a dokumentumban leírtakat és tanúsítson olyan magatartást, amellyel megelőzhetjük a településünkön és az iskolánkban a
vírus megjelenését, hogy hosszútávon megvédhessük gyermekeinket a kór hatásaitól, ezzel biztosítva a hagyományos tanrend szerinti működésünket.


Az INTÉZKEDÉSI TERV-ben rögzítetteket időszakosan felülvizsgáljuk és ha szükséges megváltoztatjuk az iránymutatásokat, az elvárásokat és a rögzített feladatokat.

                                                                                                             Herczeg Imréné

intézményvezető